Duisburg’da 25 Kasım’da forum ve sokak eylemi

Duisburg’da 25 Kasım’da Forum ve sokak eylemleri yapıldı

IMG_36269032658280Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Duisburg bölge örgütlülüğü,” 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü”nü yaptığı eylem ve çeşitli etkinliklerle karşıladı.

Duisburg (26.11.2014) ADKH Duisburg tarafından 23 kasım Pazar günü “emperyalist-kapitalist sömürü dünyasında hegamonya savaşları ve kadın” konulu bir forum tartışması yapılarak, geçmişten günümüze bütün sömürü sistemlerinde paylaşım savaşlarının fiziksel, cinsel ve pisikolojik bir çok anlamda kadın üzerinde yarattığı tahribatlar irdelendi. Konuya dair hazılanan sinevizyon gösteriminin ardından tartışma yürüten kadınlar, kadının yaşamın her alanında maruz bırakıldığı çeşitli sistematik şiddet türlerinin yanında, özellikle savaş zamanlarında bu şiddetin katlanarak çeşitlendiğinive yoğunlaştığını ifade ettiler. Ancak bu mağduriyet gerçekliğinin yanında, her anlamda olduğu gibi mücadelede de geri hizmet olarak görülen kadının, yaşamış olduğu baskı ve sömürüye karşı her dönem savaş ve mücadele alanlarında ortak düşmana ve eril zihniyete karşı kendi varoluş ve özgürleşme dinamiğini ısrarla ortaya koyarak ilerlediğinin de gözden kaçmaması gerektiği ifade edildi. Bu anlamda güncel olarak, emperyalisterin ve güdümündeki güçlerin yarattığı ve beslediği IŞİD barbarlığına karşı tüm gücüyle savaşarak direnen Kürt kadınlarının pratiğinin, özgürleşmek için mücadele eden tüm kadınlara bir çok anlamda umut olduğu belirtildi. Düzenlenen forum tartışmasına ‘Yeni Kadın’ da katıldı.

24 Kasım Pazartesi günü ise, Duisburg Averdunkplatz’ta ADKH, Courage, MLPD, SOLWODİ, Ver-di Frauen, Solidarität International, Kurdische Frauenbewegung in Europa gibi kadın örgütlerinin, açık mikrofon, sokak tiyatrosu, müzik ve Kobane için bağış toplama içeriğiyle organize ettiği ve çeşitli ülkelerden kadın örgütlerinin de katıldığı bir sokak eylemi gerçekleştirildi. Kadın ve Şiddet konusu çerçevesinde her kurum konuşmalar yaparak kadına yönelik şiddete dair mücadele vurgusu yaptı. Genç yaştaki kadınlardan oluşan ‘Ronahi Kadın Tiyatro’ ekibi tarafından, IŞİD tarafından kaçırılarak, esir alınarak köle pazarlarında satılan Ezidi Kadınlara atfen bir sokak tiyatrosu yapıldı.

ADKH ise yaptığı konuşmalarda, tarih boyunca toplumları “terbiye etmek” için kadına şiddeti doğallaştıran özel mülkiyetin kendi sisteminin devamı için insan bedeninin, aklının, emeğinin ve duygularının köleliğini gelenek ve göreneklerle, töre ve dinlerle kadın üzerinden uyguladığı şiddetle meşru ve görünmez hale getirdiğini ifade belirtti.

“Ayrı coğrafyalarda ayrı biçimlerde aynı amaçla uygulanan şiddete karşı, kadını siyasetten ekonomiye, eğitimden sokağa kadar ikinci plana iten ve kendisine şiddet olarak dönen eşitsizliklerin ortadan kaldırılması, savaş ve işgallerin durdurulması, gelenek ve göreneklerin, töre ve recm olarak kadın katliamlarının araçları olmalarına son verilmesi için, özel mülkiyetin evrensel silahları olan, devlet yasalarıyla kadına ve dolayısıyla tüm insanlığa karşı saldırıları ortadan kaldırmak ve şiddetsiz bir dünya için mülkiyetsiz bir dünya yaratmak zorundayız.” diyen kadın hareketi, hazırladığı döviz ve kıyafetlerle, Şengal’de, Kobane’de Meksika’da, Ukrayna’da, Hindistan’da, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da egemen eril sömürü zihniyetiyle recm ve törelerle katledilen, meta olarak alınıp satılan, tecavüze uğrayan, sistematik şiddetin her türlüsüne maruz bırakılan ve yaşam hakkı tanınmayan kadınlar ve onların, özellikle kürt kadın savaşçılarının özgürlük mücadelelerinden öğrenerek, her türlü şiddetten bizi kurtaracak olanın kendi örgütlü mücadelemiz olduğunu ve özgürlüğün örgütlendikçe bizim olabileceğini vurgulayarak, kadınları örgütlenerek eril egemen sömürü zihniyetine karşı birleşerek örgütlü güçlerini çoğaltmaya çağırdı.

Share