Avrupa Dünya Kadın Konferans Koordinatörleri 1. Toplantısı gerçekleştirildi

 

10-11 Haziran 2023 tarihlerinde Saraybosna’da düzenlenen 1. Avrupa Konferansı’nda seçilen Avrupa kadın koordinatörleri, 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde Paris’te bir araya gelerek yeni döneme ilişkin beklentileri ve eylem takvimlerini tartıştı.

Paris’te düzenlenen 1. Avrupa Kadın Konferansı koordinasyon toplantısına Almanya’dan Courage, İspanyol sendika örgütü Las Kellys, Paris’den Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve anti-kapitalist genç kadın örgütü ZORA katıldı.

Toplantıda Tunus’da yapılan  Dünya Konferansı  Fransa temsilcileri de bulundu.

Tunus’ta gerçekleştirilen 3. Dünya Kadın Konferansı’nda alınan kararlar doğrultusunda koordinasyon üyelerinin yeni görevleri belirlenirken, eşit temelde örgütlenmeyi garanti altına alabilecek bir bileşenden eşit koşullar ve ilişkiler altında uluslararası çalışma yaratılması hedeflendi. Her kıta için bir tane olmak üzere dört koordinatör seçilmesine, bunlardan ikisinin kıtasal mücadelelere, seçilen diğer ikisinin ise küresel mücadelelere odaklanmasına karar verildi.
Dönemsel sorunlar belirlenerek  bir çalışma planı hazırlandı ve Avrupa’daki siyasi gelişmeler tartışıldı.

Toplantıda kadın koordinasyon üyeleri güncel siyasi gelişmeleri tartışırken şu hususların altını çizdiler: Toplumun her kademesinde kadına yönelik şiddetin arttığı bir kutuplaşma döneminde yaşıyoruz. Tecavüz ve kadın cinayetleri artarken, ekonomik krizler, özellikle yaşlılık döneminde kadınları etkileyen yoksulluğun artmasına katkıda bulunuyor. Çalışma koşulları zorlaşmakta, iş güvencesi azalmakta ve sağlık hizmetleri giderek kötüleşmektedir. Yatırımlar eğitim, kadın sığınma evleri ve çocuk bakımı gibi temel alanlar yerine silahlanmaya yönlendirilmektedir.

Diğer tartışmalar ise Avrupa genelinde faşizmin yükselişine ve buna eşlik eden kadın ve LGBTİ+ haklarına yönelik şiddet ve kısıtlamalara odaklandı.

Toplantıda: “Avrupa’da sağa doğru yaşanan büyük kayma gelecekte kadın haklarını daha da zayıflatacaktır. Avrupa’nın mülteci politikaları çok kötüye gidiyor ve ırkçılığı körükleyerek emekçi kitleleri bölüyor” denildi.

İspanyol koordinatör konuşmasında: “Faşizme ve krize karşı bir kadın cephesi oluşturulmalı ve koordinasyonda henüz hiçbir temsilcinin bulunmadığı ülkelerdeki kadın kitlelerine ulaşılmalı ve onları harekete geçirmeliyiz” dedi.

Koordinasyon üyeleri, Avrupa’nın dört bir yanından kadınlar arasındaki işbirliğinin ve kadın hareketlerinin dünya çapında ağ oluşturmasının önemini vurguladılar.

Fransa koordinatörü Bulgaristan’da iki kadın örgütü ile bağlantı kurulduğunu ve katılacaklarını belirtti ve ekledi; “biz kadınlar her zaman militanız ve bütün ilişkilerimizi ortak mücadele için seferber etmeliyiz”.

Koordinasyon 2025 yılında Nepal’de yapılacak teorik seminerin başlığını da “Kadın devrimi-Sosyal-ekolojik dönüşüm Sosyalist devrim: emperyalizm nasıl yenilir?” olarak açıkladı ve bu seminerin , dünya kadınlarının ve farklı kadın örgütlerinin programlarını tartışmaları ve birbirlerinden öğrenmeleri için önemli bir etkinlik olacağını belirtti.

Share