SUSMAYACAĞİZ! HELEDE KADIN OLARAK ASLA SUYMAYACAĞIZ!

 

SUSMAYACAĞİZ! HELEDE KADIN OLARAK ASLA SUYMAYACAĞIZ!!!
Utanmadan “sus, helede bir kadın olarak sus” cahilliğini kim gösterir. 21.yüzyılda bir parlamentoda bu sözlerin söylenmesi tabi ki inanılacak gibi değildir. İnsan duyduğunda şöyle kalın ve uzunundan şaşkınlıkla yadırgamanın karışımı bir ses tonuyla OHA … demeden kendini alamıyor. Zaman ilerledikçe toplumlar, ilişkiler, düşünceler, edebiyat, sanat, kültür ve teknolojide dâhil her şey ilerler. Bunlarla birlikte ilerlemeyi başaramayan-lar ne yazık ki gerici-ler olarak, hayatın ve insanlığın önündeki engeller olarak dururlar. Gericileri 21. Yüzyılda nasıl tespit ederiz. Çok basit,
Din, yani inançlar arasında eşitlik yok deniyorsa,
Dil,tüm diller ait oldukları toplumların, tarihi, kültürü ve ilişkilerini ifade ederler ve her toplumun kendi anadili vardır denmiyor ve bir dil dışında diğer dillerde eğitim yasaklanıyorsa,Irk, insanlığın en eski farklılığı ve aynı zamanda en köklü doğal özelliği olarak görülmüyorsa,
Milliyet, ben de Kürd’üm, Laz’ım, Ermeni’yim, Çerkez’im vb. diyenin nüfus kağıdına neyse onu yazmıyorsa, kendi milliyetini başkalarına zorla kabul ettirmek için tankı topu ne varsa kullanmaktan çekinmiyorsa,
Cins, eğitimden mesleğe, ekonomiden siyasete, giyimden seyahate, spordan dansa, müzikten sinemaya kadar hayatın her alanında erkeğe tanınan özgürlükler kadın için suç oluyorsa,
Doğa, ne olursa olsun her koşulda insanın ve tüm canlıların hayatını başta ormanları yakarak, toprağı suyu ve havayı zehirleyerek yok ediliyorsa,
Demokrasi, seçimde tek başına iktidar olamadığında önce sınırda besleyerek bölgedeki Kürt ve Ezidi’leri katledip sonrada Suruç’ taki katliamı aydınlatmak yerine Paramiliter çetelere Hadep Milletvekillerini -siz niye ölmüyorsunuz-diye hedef gösteriyorsa, vb. sıralayabiliriz. Kısacası demokrasi, 400 milletvekili sayısıyla ifade edilen ve buna ulaşılamadığında diktatörlükle kendini dayatıyorsa, cinnet geçiren bir RTE- Cumhurbaşkanı ve AKP gibi bir parti ile Kadınlara karşı suçların “Pazarlık”, “arabuluculuk/uzlaştırma”, “erteleme”, “paraya çevirme”, “ön ödeme” ile suç olmaktan çıkarılması için yasa değişikliği hazırlanıyorsa,
Ve tüm bunların hepsi hükümet ve devlet adına yapılıyorsa orada Bülent Arınç gibi sabıkalı demokrasi ve kadın düşmanlarının ortaya çıkması engellenemez. Engelleme bir yana, hangi yüzyılda ve coğrafyada olursa olsun bunlar hortum gibi her şeye zarar verirler. Bunlar değişir mi? Bu olasılığın olma ihtimali var mı diye tarihe baktığımızda kesinlikle değişim söz konusu değil. Aksine toplumların canına tak ettiğinde değişecek ne devlet kalır ortada ne RTE nede AKP’si. Tarihte nice krallar gericiler ve diktatörler değişmediler ama devrildiler. Bu süreçte biz kadınlara iki seçenek bırakmaktalar.
YA susa susa köleleşeceğiz
Ya da devire devire Özgürleşeceğiz.
Biji azadi bimre koleti
10 Ağustos 2015
Sıla Doğru

Share