Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) kuruldu

HABER MERKEZİ(07.03.2017)-Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH), 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde kuruluşunu ilan etti.

DKP-Kadın Komünarlar Birliği, Maoist Komünist Partisi, MLKP-Komünist Kadın Örgütü (KKÖ), PAJK, THKP-C/MLSPB’den oluşan KBDH, düzenlediği basın toplantısıyla kadınların 8 Mart’ını kutladı.

Kürtçe ve Türkçe olarak okunan basın açıklamısının tam metni şöyle:

Başta kadınlar olmak üzere, tüm ezilen cinsel kimliklere ve halklarımıza!

KBDH olarak bundan tam 160 yıl önce 8 Mart’a tarihi anlamını kazandıran New York’taki işçi kadınların direniş ateşini, o günden bugüne örgütlenerek, direnerek ve mücadele ederek yükselten tüm kadınların ve ezilen cinsel kimliklerin 8 Mart’ını kutluyoruz!

Yaşamı özgürlük, eşitlik ve sevgi temelinde yeniden yaratan Türkiye ve Kürdistan’daki tüm mücadeleci kadınları coşkuyla selamlıyoruz!

Emperyalist-kapitalist dünya gericiliğine, erkek egemen zihniyete, faşizme karşı savaşan kadınlar olarak, Kadınların Birleşik Devrim Hareketi’ni bu anlamlı günde kadınlara ve halklarımıza ilan ediyoruz!

‘Birlikteliğimiz kadınları için özgürlük inancı, faşizm için korku’

Dünyaya hükmeden kapitalist ve barbar sistemin coğrafyamızdaki temsilcisi faşist TC, ezilen sınıf, ulus, inanç ve farklı cinsel kimliklere karşı saldırılarını arttırmış ve kendi sınırlarını aşarak Ortadoğu’ya savaş ithal etmeye başlamıştır. Böylesi bir süreçte kuruluşunu ilan ettiğimiz devrimci birlikteliğimizin, kadınlar için özgürlük inancı, ezilenler için umut, faşizm için korku olacağının bilincindeyiz.

Toplumun ve tarihin esas yaratıcısı olan bizlerin özgürlüğe cesaret etmesi bilinçli, birleşik örgütlenme ve mücadeleyi koşullamaktadır. Güçlerimizin parçalı ve dağınık oluşu, eril faşizmi yenerek, ellerimizle kuracağımız demokratik ve özgürlükçü sisteme ulaşmada önemli bir engel teşkil etmektedir. Tüm bu engelleri aşmak için, birleşik örgütlenme ve mücadele bayrağını yükselterek geliyoruz.

Umudumuz, cesaretimiz ve kararlılığımız, önümüze gelebilecek tüm zorlukları alt etmeye muktedirdir. Toplumda kadına uygulanan erkek egemen devletin bütün faşist politikalarını ortadan kaldırmak için, meşru tüm mücadele biçimlerini geliştirerek devrimci savaşımızda öncü olma kararlılığındayız.

Bu temelde beş bin yıllık bir tarihe sahip olan erkek egemen sistemin tüm ideolojik, politik, ekonomik, fiziki, psikolojik saldırılarına karşı mücadele etmeyi varlık ve mücadele gerekçemiz olarak görüyoruz.

‘Kadın emeğinin sömürüsüne karşı mücadele etmeyi alıyoruz’

Güncel olarak AKP-MHP ittifakıyla geliştirilen faşist saldırılara, OHAL uygulamalarına, kadına ve çocuklara dönük tecavüzcü, istismarcı uygulamalara, kadın emeğinin sömürüsüne karşı mücadele etmeyi esas alıyoruz.

Milliyetçi, halkları birbirine düşüren, düşmanlaştıran, iç savaşa sürükleyen tüm politikalara karşı kadının bütünleyici rengiyle mücadele etmeyi, bu doğrultuda tüm özgürlükten ve eşitlikten yana kadınlarla bir araya gelmeyi hedefliyoruz.

Ve yine eril zihniyetin içinde yaşadığımız dünyayı, doğayı, tüm canlıları, ormanları, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu, üzerine bastığımız toprağı kirleten, yok eden, doğaya da tecavüz eden saldırılarına karşı mücadele etmeyi esas alıyoruz.

Tüm bunlarla birlikte dönemsel olarak halklarımızın önüne konulan faşist anayasaya karşı ‘Hayır’ demeyi de dönemin devrimci bir görevi olarak görüyoruz.

‘Farklı kimlikleri taşıyan kadınlara mücadele çağrı’

Bu esaslarda Kadınların Birleşik Devrim Hareketi (KBDH) olarak, Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Süryani, Romen, Ermeni, Arap, Alevi, tüm farklı kimlikleri taşıyan kadınları faşizme ve erkek egemen sisteme karşı başkaldırmaya çağırıyoruz! İşçi, köylü, öğrenci, işsiz, memur, ana olan kadınlarımızı, artık nefes bile aldırtmayan bu sisteme karşı birleşmeye, birleşerek devrim yapmaya çağırıyoruz!

Özgürlük bilinci, birleşik örgütlenme ve devrimci eylemsellik biz kadınların gücünü birleştirecek ve yaşanılır bir dünyayı yeniden yaratacaktır. Faşist sistemin ve soykırımın birincil hedefi olan biz kadınların sömürü ve zulme karşı birleşik örgütlü devrimci savaşı, gerçek zaferin şimdiden habercisidir. Sistem içi tüm çözümsüzlüklere alternatifimiz olan devrim, kadın eliyle gerçekleşecek özgür ve demokratik yaşamdır. Kadınlar, sınırsız ve sınıfsız toplumun da gerçek yaratıcısı olacaktır.

Bugünden bunun mücadelesini Rojava’da, Medya Savunma Alanları’nda, Şengal, Maxmur-Kerkük alanlarında, zindanlarda, şehirlerde ve dağlarda veren kadın özgürlük savaşçılarını selamlıyoruz! Yine dünya genelinde bedel ödeyen, mücadele veren tüm kadın özgürlük savaşçılarını selamlıyoruz!

‘Faşizmi ve erkek egemenliğini yeneceğiz’

Bu bilinçle Halkların Birleşik Devrim Hareketi’ne (HBDH) bağlı örgütlü savaşçılar ve özgürlük arayışı olan kadınlar olarak, Türkiye, Kürdistan ve dünyadaki tüm devrimci demokratik güçlerle yoldaşlaşmak için birlikteyiz. KBDH olarak yükselttiğimiz bayrakla, aynı zamanda bir kadın soykırım sistemi de olan faşizme karşı, ‘faşizmi yeneceğiz, halklarımız kazanacak’ şiarını bir adım daha ileri taşıyor ve tüm kadın devrimci savaşçıları ‘faşizmi ve erkek egemenliğini yeneceğiz’ şiarıyla birleşik mücadeleye çağırıyoruz.

Mücadelemiz aynı zamanda şehitlerimizin hayallerini gerçekleştirme mücadelesidir. Saraların, Saryaların, Berçemlerin, Serpillerin, Eylemlerin, Bernaların Sefagüllerin, Lalelerin kutsal devrimci miraslarına sahip çıkarak, kadının emeği, bedeni, kimliği özgürleşene kadar kararlılıkla savaşacağız. Bu temelde tekrar devrim şehitlerimizin çizgisinde devrimci kadınları birleşik mücadeleyi yükseltmeye, savaşı güçlendirmeye çağırıyoruz.”

Kaynak:ETHA

Share