İstanbul 8 Mart Kadınlar Günü programı açıklandı

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için 8 Mart Kadın Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi.

” Biz kadınlar her türden saldırı ve gerici politikalarınıza karşı karşı sessizliği değil çığılığı, biat etmeyi değil direnişi seçiyoruz” denilen açıklamanın bazı kısımları şöyle:

“- Uzun süredir ülkeyi OHAL, şiddet ve savaş politikalarıyla yöneten hükümet, üç kuruş daha fazla kazanabilmek için günde 3-4 saat uykuyla işe gidip gelen kadınların canından, kanından ve cebinden sürekli fedakârlık talep edildiği için,

– Ücretlere artış yapılmadığı gibi maaşlar daha cebe girmeden erimiş olduğu için,

– Kısacası “fedakârlık” , “milli birlik” diyerek kadınlardan alın terlerini, çocuklarını, geleceğini istedikleri için,

Biz kadınlar her türden saldırı ve gerici politikalarınıza karşı sessizliği değil çığlığı, biat etmeyi değil direnişi seçiyoruz.

Kadın bilincimizle her türlü gerici erek egemen cinsiyetçi, şovenist, heteroseksist saldırılarınıza geçit vermeyeceğiz demek için 4 Mart’ta Bakırköy Cumhuriyet meydanındayız.”

Gazete Patika