ADKH Hamburg Paneli

Hamburg/ADKH’nin devam eden Irkçılığa, Emperyalist Saldırganlığa ve Yaşamın Tektipleştirilmesine karşı Örgütlü Gücümüzle Direnecegiz  kampanyasınn devam eden panellerinden biri daha   22 Nisan 2018 de Hamburg’da gerçekleştirildi.

Saygı duruşuyla başlayan panel de ilk konuşmayı Sol Parti milletvekili Mehmet Yıldız yaptı. Almanya’da gelişen ırkçılığın kısa  tarihine değindikten sonra, nasıl körüklendiği ve bugün AFD gibi bir partinin nasıl güçlendiğini anlatan sol parti milletvekili Mehmet Yıldız,  üzerimize düşen sorumluluklara dikkat çektiği sunumunda, Almanya’da ki göçmenlerin sorunlarını, din ve milliyetçilik ile nasıl körleştirildiklerini ve mücadele edebilmek için bu kitlelerle bağ kurmanın zorunluluğuna dikkat çekti.

Panelin ikinci sunumunu yapan  Deniz Parlak ise,  sekülerizm, din ve kadın konusunda  bilgiler vererek konunun önemine dikkat çekti. Sekülerizm ve bu konuda başarılı bir adım atmış olan Sovyetler Birliği’ni örnek verirken bugünkü en demokratik devletlerin dahi din ile içiçe geçmişliğine değinen Deniz Parlak konuşmasının devamında devletlerin laiklik adı altında dahi dinlerden vazgeçmedikleri, diğer inançlar üzerinde baskıcı ve eşit davranmadıklarını ifade ederken sekülerizmin laiklikten çok daha önce inaçlara karşı eşit mesafeyi gözeten, inançların kurumsallaşmasını değil, devletten bağımsızlaşmasının gerekliliğini belirtti. Deniz Parlak aynı zaman da islamiyetin kadın bakış açısını ayetler ve surelerden örneklendirerek kadını nasıl kendine göre şekillendirerek toplumu kadın üzerinden tek tipleştirilmesini erkek egemenliğinin nasıl körüklendğine dair örnekleriyle  sunumunu tamamladı.

Son konuşmayı ADKH temsilcisi yaptı. Temsilci konuşmasında Emperyalist saldırganlığın dünya üzerindeki geld,ü, son aşamaya dair sunumunu gerçekleştirdi.

Panelin son bölümünde gelen soru be yorumlar değerlendirildi. Kadın mücadelesine bakış açısında tarihsel bir hastalığın halen devam ettiğini,  kadınların az oldugu gibi yanlış değerlendirmelerin erkek egemen zihniyetin kadınları inkarı olduğu ifade edildi. Kadınlar neden mücadelede daha az yada öne çıkmıyor gibi sorular yada yaklaşımlar  tamamiyle erkek egemen anlayışın kadınları inkar etme biçimidir. Kadınlar devrim mücadeleleri tarihinin her aşamasında  mücadele etmiş, bedel ödemişlerdir. Kadınlar yapmışlardır ama görülmemiştir. Bugünde kadınlar yapıyor ama hala görülmemektedir. Her alanda olduğu gibi ırkçılık ile, din ile yaşamın her alanına dayatılan tekçi anlayışın mücadele saflarında da erkeklerin kadınların mücadelelerini görmeme gibi bir anlayışla sürdügü ifade edilerek bu çalışmaların ADKH tarafından sürekli yapılması temennileri ile panel bitirildi.