“ŞİDDETİNİZ ACİZLİĞİNİZDENDİR”

İnsanı insan yapan özellikleridir. Bütün o insanî özelliklerinden soyundurursanız ortada sadece bir et yığını kalır.
Ama bugün çocuk bedenlerine el uzatanlar yalnızca insanlığından soyunmakla kalmamış, kendi soyuna da düşmanlaşmış bir “insanoğlunun” topluma, doğaya ve kendine yabancılaşması, çürümede ve pervasızlıkta vardığı boyutu göstermektedir.
Ne var ki bugün yaşanan şiddet, henüz bedeni süt kokan Gamzelerimize, Eylüllerimize ve Leylalarımıza uzanmışsa bu bireysel bir olgu değil, toplumun tüm katmanlarına yayılmış, toplumsal bir şiddeti üreten ve bizzat ondan beslenen sistemin karakterini gösterir.
Her sistem kendisine benzeyen bireyler, onu onaylayan ve sürdüren bireyleri ve topluluklar yetiştirir. Yani kapitalist erk-sistemi suç işlemeye devam ediyor ve ayakta kaldığı sürece de devam edecek. Ebetteki eşit ve adaletli bir yaşamı savunun biz kadınlar ve “Başka bir dünya mümkündür” diyenler bu suça ortak olmayacak /olmamalıdır.
Özellikle AKP iktidarı döneminde kadın cinayetleri , çocuk istismarları-çocuk cinayetleri ve işçi cinayetleri tavan yapmışsa artık yaratılan sessizliğe objektif olarak ortak oluyorsa bu sessiz çoğunluk, suça da ortak olmuş oluyor. Toplumsal çürümüşlüğe, kadınlara ve çocuk bedenlere uzanan karanlık zihniyete her koşulda karşı duracağımızı belirtiyoruz. Yaşamda henüz ses olamayan çocuklarımızın sesi olacağımızı bir kez daha duyuruyoruz.
Bütün yaşanan pervasızlıklara dur demek için;

Sesimizde ses – örgütlülüklerimizde güç olmaya çağırıyoruz. ..

• Çocuk cinayetlerini kadın cinayetlerini durduracağız!
• Yaşamı tüm renkleriyle yeniden kuracağız.
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Temmuz 2018

Share