Devrimci, halkçı belediyeleri büyütelim geliştirelim ilerletelim!

Share