Viyana’da 8 Mart yürüyüşü

8 Mart Dūnya Emekçi Kadınlar Gūnū Viyana’da coşkuyla kutlandı.
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Avusturya’lı demokratik kadın kurumlarının birlikte dūzenlediği 8 Mart yürüyüşü toplanma yerinde yapılan konuşmalarla başladı.
Ardından yūrūyūşe geçildi yūrūyūş boyunca atılan sloganlarda birlik mūcadele ön plandaydı.
ADKH’nin çıkardığı Almanca bildiri kadın arkadaş tarafından okundu ilgiyle dinlenen bildirinin sonunda alanda bulunan tūm kadınlar jin jiyan azadi sloganıyla destek verdiler. Bir 8 Martı daha geride bırakırken Şan olsun 8 Mart’ı yaratan kadınlara!
Emeğimizin gaspı Hayatımızın gaspıdır!
Tarihi direnişten zafere yūrūyoruz!
ADKH Viyana.