LGBTİ’ların İnsan Hakları Raporu: Nefret cinayetleri, işkence ve ifade özgürlüğü ihlalleri…

Kaos GL derneği 2018 yılına ait LGBTİ+ların İnsan Hakları Raporu”nu yayımladı. Yayımlanan raporda LGBTİ+’lara dönük yapılan sistematik hak ihlallerinin sürdüğü belirtildi.

Avukat Yasemin Öz tarafından hazırlanan raporda; 2018 yılında LGBTİ+’ların insan haklarına erişimini engelleyen uygulama ve insan hakları ihlallerine ilişkin vakalar yer alıyor.

Rapor kapsamında, 2018 yılında LGBTİ+’lara yönelik insan hakları ihlallerine ilişkin toplam 89 vaka ele alınıyor. İhlallerin hak kategorilerine göre dağılımına bakıldığında; dört nefret cinayeti, on nefret suçu, yirmi üç nefret söylemi, işkence ve kötü muamele yasağı ihlali ile ilgili altı vaka, kişi özgürlüğü ve güvenliğinin ihlali konusunda üç, özel hayatın gizliliğinin ihlali anlamında bir, ifade özgürlüğünün ihlali anlamında beş, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarının ihlali anlamında dört, çalışma yaşamında ayrımcılıkla ilgili beş, eğitim alanında ayrımcılıkla ilgili on üç, sağlık alanında ayrımcılıkla ilgili üç, barınma hakkının ihlali alanında ayrımcılıkla ilgili bir, mal ve hizmetlere erişim konusunda ayrımcılıkla ilgili dört, cezaevindeki LGBTİ+’lara yönelik hak ihlalleri ile ilgili dört, mültecilere yönelik hak ihlalleri ile ilgili üç vakaya raporda detaylı yer veriliyor.

Rapor özeti şöyle:

“LGBTİ+’ların İnsan Haklarını İzleme Raporu kapsamında ele alınan vakalar incelendiğinde de LGBTİ+’lara yönelik olumsuz davranış ve uygulamaların yoğunluğunu şiddetli bir biçimde koruduğu görülecektir. LGBTİ+’lara yönelik ihlallerin görünürlüğünün arttığı ve ihlallere karşı yasal yollara başvurma süreçlerinde artış olduğu raporda görülebilecek diğer sonuçlardır. 2017 ve 2018 yılları, Ankara’da LGBTİ+ etkinliklerin ilk defa ve süresiz olarak yasaklanması gibi daha önce karşılaşılmayan uygulama ve ihlal türlerinin de ortaya çıktığı yıllardır. İhlaller ve görünürlükleri ile birlikte ihlallere karşı yargı makamlarına başvurma sayısındaki artışa rağmen, yargıdan ihlallerin engellenmesine dair olumlu karar alabilme sayısı son derece sınırlıdır. Az sayıda da olsa yargısal kararlarla ihlallerin engellendiği de görülmektedir ve bu kararlara da rapor kapsamında ilgili kategori altında yer verilmiştir. Raporun, LGBTİ+’ların maruz kaldığı hak ihlallerini ve bu ihlallerin sistematik bir biçim arz ettiğini görünür kılarak ihlallerin ortadan kalktığı bir ülke için bir adım olmasını diliyoruz.”

Raporda hak be özgürlük kategorileri başlıklar haline ele alınıyor, bu başlıklarda her hak ve özgürlüğü düzenleyen ulusal ve uluslararası mevzuatın yanı sıra o hak-özgürlük kategorisinde 2017 ve 2018 yılında gerçekleşmiş veya önceki yıllarda gerçekleşmiş olup 2018 yılında hâlâ yargı süreçleri devam eden olumlu ve olumsuz vakalardan oluşan genel tablo yer alıyor.

Medya İzleme ve Nefret Suçları Raporları Verileri de Raporda

Raporda nefret söylemi gibi ihlal sayısının çok yüksek olduğu kategorilerde, genel çerçeveyi çizebilecek sınırlı sayıda ihlal ve tespit edilen toplam ihlal sayısı rakamsal olarak yer alıyor. Nefret söylemine ilişkin derneğin Medya İzleme Raporu’ndaki veriler de raporda yer alıyor.

Kaos GL’nin 2018 yılında mağdur ve tanık ifadelerine dayalı nefret suçları raporundaki 62 sayıda nefret suçu vakasından da insan hakları raporunda bahsediliyor.(KAOS GL’den derlenmiştir)

LGBTİ+’ların İnsan Hakları Raporu’na ulaşmak için tıklayınız.

gazetepatika10.org

Share