Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı 2019 Raporu: 214 ataerki cinayeti, 99 cinsel saldırı, 28 çocuk istismarı

1 Ocak-30 Haziran tarihlerini kapsayan “Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu” CHP Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Üyesi Necati Tığlı tarafından hazırlanıp yayımlandı.

İyi Hal Uygulamalarına Son Verilmeli

2016 yılından bu yana kadın ve çocuklara yönelik suçlardaki artışa dikkat çeken Necati Tığlı, “Kadınların hedef gösterilmesi devam ettiği sürece şiddet de yükseliyor, bu suçlarda mahkemelerin iyi hal uygulamalarına bir an önce son vermeleri gerekiyor. Kadınlar geleceklerinden endişe duyuyor” değerlendirmesinde bulundu. Tığlı, bu korkunç tablonun ortadan kalkması için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un etkin olarak uygulanması gerektiğine dikkat çekti.

Suç İşleyenler Cezasız Bırakılmamalı

Kadın ve çocuklara yönelik şiddet ve istismarın önlenmesinin AKP’nin birinci görevi olduğunu söyleyen Tığlı, “Partimiz TBMM’nin bu konuda yapacağı tüm çalışmalara katkı vermeye hazırdır. Kadına yönelik kötü muamele, cinayet, işkence, tecavüz ve istismarın önlenmesini sağlayacak denetim ve cezalandırma mekanizmaları işletilmeli, suç işleyenler ve işlenmesine göz yumanlar kesinlikle cezalandırılmalı. Kadına yönelik suçlardan dolayı yargıç karşısına çıkanlara davranış ve şekli görüntüsünden dolayı iyi hal uygulanmamalı” dedi.

Türkiye’de Kadın Cinayetleri ve Çocuk İstismarı Raporu’nda yer alan verilere göre, 2019 yılının ilk 6 ayında:

  • 214 kadın erkekler tarafından öldürüldü.
  • Kadın cinayetlerinde bir önceki yıla göre yüzde 4 artış yaşandı.
  • 99 kadın cinsel saldırıya uğradı.
  • 28 çocuk istismar edildi.

gazetepatika10.org

Share