Kadının Kurtuluşu Örgütlü Mücadeleyle Gerçekleşir!

Avusturya’nın Viyana kentin de 8 Aralık Pazar günü “Kadınlar Buluşuyor“ adlı panel gerçekleşti.

Son zamanlarda kadına yönelik şiddetin artması ve şiddete karşı gelişen tepkiler ve sokak eylemlerin daha örgütlü bir biçimde yürümesi açısında Kadın örgütlerin düzenlemiş olduğu bir dizi etkinliklerin devamında Viyana VTİD derneğine de bir panel düzenlendi.

Paneli düzenliyen Kadın hareketleri ADKH, Yeni Kadın, KoMintern, Avesta, Frauen Zentrum ve SKB kurumlardan oluşmaktaydı.

Kadın hareketlerinin temsilcileri yaptıkları sunumlarda, tarihten günümüze kadar kadına yönelik baskı ve şiddeten kesitler sunarken, buna karşı da dünyanın her yerinde gelişen devrimci kadınların örgütleri ve kadının baskılara karşı geliştirdiği eylemlerden örnekler verilerek, kadına yönelik baskı ve şiddetlerin ancak örgütlü bir toplumla aşılacağının da altını çizerek vurgular yaptılar.

Panelde “barbar kaptalizm“in ancak sosyalist kadın ve sosyalist toplumla  durdurlacağını belirten temsilciler, Rojova’da ki kadının gericiliğe karşı vermiş olduğu savaşın bugün her kadına bir ışık olduğunu belirterek her kadının devrimci kadın örgütlerinde  örgütlenmesi ve her alanda mücadele vermesiyle ancak şiddetin ve baskların durdurulacağını belirten panelistler, aynı zamanda da erkek egemenliğinin hüküm sürdüğü bu dünyada kadının özgür bir birey olmasından söz edemeyiz denilerek, o zaman  özgürlük için hayatın her alanında mücadeleyi geliştirere, örgütlü kurumlar oluşturarak kadının kurtuluşunu sağlıyabiliriz denildi.

Kadın hareketlerin temsilcileri, Orta Amerika’da başlayan kadınların görsel eylemlerinin dünyaya yayılarak devam edeceğini ve bu dünyada gelişen kadın eylemlerini sahiplenildiğini ve selamladıklarını da bir sinevizyon göstererek belirttiler.

Panel daha sonra soru cevap bölümüyle devam etti. Tartışmalı geçen soru cevap bölümüyle panel sonlandırıldı.

ADKH’i Paneli örgütleyen kadın örgütlerine bir çağrı yaparak ortak mücadele olmazsa olmaz vurgusuyla, ortak faliyetlerin yeni yılda da devam edeceğini belirtti.

Share