“Kadınların Öfkesi Katilleri Boğacak!”

“Kadınların Öfkesi Katilleri Boğacak!”

VIYANA – 15.11.21/   Avusturya’da kadın katliamları durmak bilmiyor. Ama kadınlar da katledilen kadınların isyanı olmaktan vaz geçmiyorlar.

8.11.2021 Pazartesi günü Avusturya Schwaz’da katledilen 24. kadın için, 14.11.2021 Pazar günü, Viyana’da kadınlar yine sokaklarda, yine isyanlardaydılar. Ancak 8 Kasım günü katledilen kadının duyulmayan çığlıkları, isyanı olmak için saat 18.00’de Karsplaz’daki buluşma alanına gelindiğinde, Viyana Floridsdorf’ta bir kadının daha katledildiği haberi geldiğinde kadınların isyanları daha da büyüdü… Hep birlikte “Kadınların öfkesi katilleri boğacak” diye haykırdılar.

Kadın kurumları yaptıkları konuşmalarda; “Avusturya’da son bir hafta içinde iki kadının katledildiğine, 4 kadının şans eseri ölümün kıyısından döndüklerine” vurgu yaptılar.. Konuya ilişkin AKD ve KOMintern’in de açıklamalarından sonra yürüyüşe geçildi.

Yürüyüş güzergâhı boyunca yapılan konuşmalarda; “Dünyanın her yerinde, kadın katliamlarına bu kadar sesiz kalınmasının, sorunun çözümü için yeterli çabanın harcanmamasının nedeni ‘erk’ek egemen sistemin kendisidir. Örneğin Avusturya’da pandemi krizi boyunca, başta sağlık ve eğitim sektörleri olmak üzere yaşanan tüm yetmezliklerin yarattığı boşluklar, kadınların omuzlarına yüklenerek telafi edilmeye çalışılırken, göçmenlere yönelik yükseltilen ırkçı politikaların da en büyük faturasını göçmen kadınlar ödemekteler. Emperyalizmin her krizinde olduğu gibi, pandemi krizinde de kadınların omuzlarındaki yükler daha ağırlaşıp şiddetin çeşitli türevleri olarak kadına geri dönerken, diğer taraftan da ev içinde erkeğin şiddeti altında yaşamlarını yitirmekteler. Bu durumun sonucu olarak, 8 milyon nüfusu olan Avısturya’da 10,5 ayda 25 kadın katledildi, onlarcası ölümün kıyısından şans eseri geri döndüler. Bu nedenle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde tüm kadınları sokağa, şiddete uğrayan, katledilen kadınların sesi olmaya çağırıyoruz. Unutmayalım; Birlikte Güçlüyüz!” dediler…

Saat 19:30’da, bir diğer adı da  “İnsan Hakları Meydanı” olan Museumsqutier’a gelindiğinde eylem son buldu

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Viyana

Share