KADINLAR ZİRVELERİ ZAPTEDİYOR!

ADKH--300x300

KADINLAR ZİRVELERİ ZAPTEDİYOR !

Bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü daha, yine kadın cinayetlerinin artarak devam ettiği, Haksız savaşların yaşandığı, Kültürel yozlaşmanın derinleştiği, doğa katliamlarının sürdüğü bir süreçte yaşıyoruz.

Var olma mücadelesi yürüten kadın cinsinin, yaşadığı kırımlara karşı “Yasta değil İsyandayız” bilinciyle sokaklarda haykırışlarını ve Kobane özgülünde kadının öncüleşmesini ve mücadelede en ön saflarda özgürleşme savaşına katılmasını “Kadınlar Zirveleri Zaptediyor!” şiarıyla selamlayarak karşılıyoruz.

Binlerce yıldır toplumsal sistemler, kadını, ezilen, baskı gören, cinsel kölelikten ücretli köleliğe kadar götüren bir yaşama mahküm etmiştir. Cins eşitliği mücadelesi her toplumun sosyal, kültürel, ekonomik yapısına göre değişse de sorunun erk-ek egemen kapitalist sistemin sonucu olduğunu unutmamak gerekir. Bu anlamda 8 Mart tarihiyle özdeşleşen kadın, toplumsal yaşamda görülmeyen, yok sayılan emeğinin karşılığını isteme talebiyle bir kez daha sesini alanlarda yankılandırmalıdır.

Avrupa da 2007 krizi sonrası ezilenlere çıkarılan ağır faturalar, emekçilerin yaşam koşullarını daha da zorlaştırdı. Emeği azgınca sömürülmesiyle beraber, artı olarak eşit işe eşit ücret, iş yerinde mobbing ve cinsel taciz vb. sorunlar ile yaşamak zorunda bırakılan kadınların kapitalizmi yıkıp, eşit ve özgür bir gelecek için sokaklara çıktığına tanık oldu geçtiğimiz yıllar. Yunanistan’da grevlerde, İspanya da barikatlarda, İtalya da eylemler de en ön saflarda görüldü kadınlar.

Dünyanın Kürdistan coğrafyasında yaşanan İŞİD vahşetinin ve özellikle de Ezidi kadınlara yaşatılan kaçırma, tecavüz etme, öldürme ve köle olarak satma gerici anlayışına karşı, kadınların Kobane’de savaşarak, sokaklarda direnerek, seslerini yükselterek mücadele ettikleri tarihi günleri yaşarken, Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak da yaşadığımız ülkelerde bu özgürlük yürüyüşünde yerimizi alarak, daha yüksek zirvelere ulaşmanın bilincindeyiz.

Bu tarihi gerçekler tekrar tekrar göstermiştir ki, erkek egemen gericiliğe karşı mücadelede zaferler kazanmak, kadınlar için fazlasıyla olanaklıdır.

8 Mart kadının özgürlük ateşini direniş kıvılcımıyla tutuşturduğu bir isyan günüdür diyor; kadının özgürlük ve eşitlik mücadelesini dün olduğu gibi bugün de insanlığın daha yaşanılası bir dünya mücadelesinden ayrılamayacağı bilinciyle, tüm kadınları emperyalist saldırganlığa ve cins ayrımcı politikalara karşı durmak için 8 Mart’ta alanlara çağırıyoruz.

EŞİT VE ÖZGÜR BİR YAŞAM, KADINLARIN BİLİNCİNDEN İNŞAA EDİLECEKTİR !

YAŞASIN KADININ ÖRGÜTLÜ MÜCADELESİ !

YAŞASIN 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

 

AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ

Mart 2015

Share