Etkinliğe Çağrı

Modern Kölelik ve baskı aracı olarak Ekonomik Şiddet

Özelde kadının genelde tüm ötekileştirilmiş ve sömürülen tüm emekçilerin nasıl bir şiddete maruz kaldığını konuşup tartışacağımız etkinliğimize hepinizi bekliyoruz.

Tarih: 18/11/2018 (Pazar)

Saat: 13:30

Yer: Eğitim ve Kültür Evi Innsbruck

Dreiheiligen Str 9

Düzenleyen: Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Innsbruck