Londra’da İntiarlar ve Çeteleşmeye karşı kitle toplantısı yapıldı

Son dönemlerde Türkiyeli ve Kürt toplumu içinde yeniden yaygınlaşan çeteleşme ve intihar olaylarına karşı çeşitli çalışmalar yapan Demokratik Güç Birliği Britanya bu kapsamda bir halk toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan halk toplantısında intiara sürükleyen sebepler ve aile ve kurumlara düşen sorumlulukların yanısıra yerel yönetimlerin bu noktada yetersizliği üzerine sunum ve tartışmalar yapıldı. 

Etkinliğin ilk bölümünde DGB adına bir konuşma yapıldı. Yapılan konuşmada DGB temsilcisi “ Gençlik Gelecektir diyorsak gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bu toplantı ile bu intiarların ve çeteleşmenin nedenleri nelerdir noktasında bilgi vermeye çalışacağız. Ortak çaba ile birbirimizden öğrenerek ileride yapacaklarımızı açığa çıkaracağız. Sevgiyi, dostluğu ve dayanışmayı güçlendirmek için çabalayacağız” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Bir diğer konuşmacı İntiarların nedeni, nasıl anlaşılır ve ne yapmalıyız noktasında bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda dünyada yılda bir milyon insanın intihar ettiğini yine bir ile on milyon insanın ise intihara teşebbüs ettiğini söyledi. İntiarların gençlik döneminde arttığını, umutsuzluk, çaresizlik gibi nedenlerin etken olduğunu bununla birlikte aileden ayrışma, duygusal ilişkinin bir şekilde bitmesi, sosyal izolasyon, sevgisizlik, cinsiyet, etnik kökenlerden dolayı aşırı baskı görmenin intiar riskini arttırdığını belirtti. 

Üçüncü konuşmacı olarak Britanya’da çalışma yapan Samaritans yardım kurum temsilcisi oldu. Temsilci bir yardım kurumu olduklarını intiar ve benzeri sorunlarda devreye girdiklerini konuşarak destek sunduklarını belirtti. Temsilci konuşmasının devamında önemli istatistiki bilgileri paylaştı. Bu bilgiler arasında öne çıkanlar şunlardı;

  • Britanya’da 86 dakikada bir kişi intiar ediyor. 
  • Erkeklerin intiar etme oranları kadınların üç katı
  • 2014’de trafik kazalarında ölen insan sayısı 1775 iken intiarlar sonucu ölen insan sayısı 6122
  • Genellikle 45-59 yaş erkekler buna teşebbüs etmekte

Kurum temsilcisi intiar etme gerekçelerinide açıklayarak bu konuda önemli olan doğru kuruma yönlendirmek aynı zamanda böyle bir eğilimi olduğunu bildiğiniz kişiyi sorgulamadan yargılamadan ve tavsiyelerde bulunmadan sadece dinlemenin önemli olduğunu ifade etti. 

Etkinliğin ikinci bölümünde bir workshop çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada her kuruba 4 soru soruldu ve çıkan görüşler grup temsilcileri tarafından kitleyle paylaşıldı ve bu doğrultuda çıkan sonuçların Demokratik Güç Birliği tarafından değerlendirerek bundan sonrasında çalışmaların sürdürülmesine karar verildi. 

Toplantıda ayrıca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü vesilesiyle DGB bir konuşma yaptı. 

Toplantıya Londra Belediyesi başkan yardımcısı, Londra/Enfield belediyesi lideri ve Londra/Haringay belediyesi Çocuk Servisi sorumlusuda katılarak kısa konuşmalar yaptılar. 

Share