Dersim’de Kadın Meclisleri; ‘Söz, Yetki, Karar Kadınlara’ şiarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kadın Meclisleri, ilk toplantısını Dersim Belediyesi’nin konferans salonunda gerçekleştirdi. ‘Köklerimize sarılarak büyüyoruz, kadın meclislerini kuruyoruz’ şiarıyla yapılan toplantıya siyasi parti, sivil toplum kuruluşları, kadın örgütleri temsilcileri, psikolog ve sosyologların da aralarında bulunduğu çok sayıda kadın katılımcı katıldı.

“Meclis; Kadının Yaşamın Her Alanında Öncü Duruma Gelmesini Savunur”
Toplantıda Kadın Meclisleri Sözcüsü ve Belediye Başkan Yardımcısı Canan Aydoğan, şöyle konuştu:

“Kadın meclisleri; kadınların kapitalist sistemin içerisinde ikinci cins olmanın yaşattığı sorunların ve bu sorunların neler olduğu çözümü noktasında yapılması gerekenleri ortaya koyar ve antikapitalist antifaşist anti demokratik tüm uygulamaları kadına, emeğe, inanca, ekolojiye; kısaca yaşamın tüm alanlarındaki sömürüye karşı çıkar ve erkek egemen sistemin kadını yok sayan tüm müdahalelerine karşı mücadele edebilecek kadının öz örgütlülüğünün oluşturulmasını savunur. Bu noktadan hareketle kadının, yaşamın her alanında öncü duruma gelmesini esas alan bir çalışma tarzını oluşturmayı esas alır” ifadelerini kullandı

‘Kadın Meclislerimizin Hedefleri’

Toplantıda Kadın Meclislerinin hedefleri şöyle aktarıldı:

“-Belediye kadın meclisleri cinsiyetçi ayrımcı her türlü uygulamaya karşı çıkarak eğitim, kültür, sanat, inanç, kimlik, ekoloji vb. kısaca yaşamın nüksettiği her alanda yeni yaşamı var edecek bir dil ve bir çalışma tarzı geliştirerek mücadele etmek.

-Belediye Kadın Meclisi, kadının hem ev içerisinde hem çalışma yaşamında karşılaştığı tüm sorunları tespit eder ve bu sorunları çözmeyi hedefler.

-Belediye kadın meclisi kadınların yaşadığı ekonomik sıkıntıların giderilmesi için üretim esaslı çalışmalar hedefler

-Belediye Kadın Meclisleri, kadınların hukuki ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekleri bir çalışma yöntemi geliştirir ve bu hizmetlerden yararlanamayan kadınları bilgilendirmeyi hedefler.

-Kadına çocuğa hayvana yapılan şiddet vb. konulara yapılması gerekenlerle ilgili her an iletişimde olabilecekleri birimlerin oluşturulmasını ve hukuki psikolojik danışma merkezleri ile ortaklaşa çalışmayı hedefler.

-LGBTİ’lerin mücadelesini kendi mücadelesi olarak görür ve ortak çalışma alanları yaratır.

-Kapitalist hegemonyanın yaratmış olduğu eril zihniyet karşı paneller, etkinlikler düzenler.

-Çalışan kadınların kreş sorununa ilişkin çözüm üretmeye çalışır.”

gazetepatika10.com

Share