Avrupa Demokratik Kadın Hareketi Eğitim kampı gerçekleştirildi


Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin 10 yıldır düzenlediği merkezi eğitim kampı bu yıl Almanya’nın Budingen şehrinde başarıyla gerçekleştirildi. 30’un üzerinde kadının katıldığı kamp, iki başlıkla ele alındı. Cuma günü başlayıp pazar günü sona eren kampın ilk gününde ekoloji üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumda yaşanan global ısınma ve bunun yarattığı sonuçlar, ekolojik farkındalık, yaşam tarzının değiştirilmesi, bunun bir kültür haline getirilmesi,çocukların bu konuda eğitimi üzerine birçok konuya değinildi.  Sunumda bugün güncel olan iklim değişikliği ile ilgili ülkelerin yapmış olduğu anlaşmalar ve bu anlaşmaların isteninildiği şekilde yerine getirilmemesi ve bunun sonucunda da dünyanın şu anda önlenemez bir şekilde küresel ısınmaya gittiği açıklanarak, eğer önlenemezse bunun çok yıkıcı sonuçları olacağı üzerinde duruldu. Küresel ısınmanın şu an için yarattığı belli sonuçlara dair istatistikler sunuldu. Sonrasında yapılan tartışmalarla ekolojik farkındalık ve insanın nasıl konumlanması gerektiği üzerine fikir beyanları yapıldı. Çevre bilincinin geliştirilmesinin doğru olduğu ama aynı zamanda da asıl yapılması gerekenin sistemleri sorumlulukları noktasında zorlamak  olduğu anlatıldı, çünkü tek tek bireylerin yapmış olduğu şeylerin özünde anlamlı olduğu ancak bir bütün olarak küresel ısınmaya karşı yeterli olmayacağı anlatıldı.
Eğitim kampının ikinci günü ise Kadın mücadelelerinin tarihsel rolü üzerine kısa bir sunum yapıldı ve ardında hareketimizin oniki yıllık süreci ve bundan sonrasında yapılacaklar noktasında fikir alışverişi yapıldı. Katılımcı tüm kadınların fikirlerini sunduğu tartışma canlı geçti.

Kadın hareketinin 12 yıllık sürecinde oldukça başarılı çalışmalar yürütüldüğü, birçok deney ve tecrübe edinildiği belirtilerek bu deney ve tecrübeler ışığında eksiklikler ve hatalar gözden kaçırılmadan hareketin geliştirilmesi üzerinde duruldu. Çalışma tarzı, disiplin, devamlılık ve yerellerin ihtiyaçları ve sorunları noktasında merkezi komisyonun iletişim ve sorumluluklarına değinilerek, kadın hareketinin daha nitelikli hale getirilmesi noktasında öneriler sunuldu.

Kampın son günü kampa dair fikirler alındı, yapılması düşünülen kampanya noktasında öneriler sunuldu ve bir sonraki yıl buluşmak üzere kamp sona erdi.

Share