DAYANIŞMA VE PAYLAŞIMDA HAYAT VAR


Kapitalist sistemlerin anti-toplum, anti doğa, kâra dayalı sömürgeci, işgal, talan ve savaş politikalarının bir sonucu olarak Covid 19 Pandemisi tüm insanlığı büyük bir tehlike ile karşı karşıya bırakmıştır. Soykırım, Savaş işgal toplumsal ve ekonomik krizlerden kaynaklı yüzbinlerce erkek, kadın ve çocuk zorunlu göçe mahkum edlimişlerdir. Zorlu olan göç serüveninin ardından kötü ve hijyenik olmayan ortamlarda uzun süre yaşamak zorunda bırakılmakatadır.

Kamplar Pandemi gibi tehlikeli salgın hastalıklar sürecinde ise başta kadın, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar için daha da tehlikeli olmaktadır. Mevcut koşullar kadınlar için de psikolojik, ekonomik ve fiziksel şiddetle birlikte ölümlere sebebiyet verecek zeminleri yaratmaktadır.

Kampların bağlı olduğu kurum ve kuruluşların acil önlemler alması ve bu süreci demokratik kitle, kadın kadın hareketleri-örgütleri ve kurumları ile ortak çalışmayı esas alması sorunların çözümü için hayati derecede önemli olmaktadır.
Toplumun bütün kesimlerin kamplarda yaşayan sorunlarına duyarlı olması ve yardım etmesi insani bir görev ve sorumluluktur.

-Başvuruları red edilen mültecilerin mevcut koşullarda avukat ve tercümanlara ulaşma şansı olmadığı için dosyaların tümü askıya alınsın ve oturum verılmesi hızlandırılsın.

-Kamplarda yaşayan göçmenlerin Pandemi’ye ek olarak yaşadığı iletişim sorunu ve sürece hakim olmaması da başlı başına bir şiddet olmaktadır.

-Yapılan açıklamalar ana dil veya ortak anlaşılabilecek dillerden açıklama yapılması önlemelerin alınmasında etkili olacaktır.

-Kamplarda kalan mültecilerin pandemi sürecinde salgından korunması için alternatif olarak otel, pansiyon, belediye vb kurumlara ait ev-binaların acilen temizlenerek yerleşime hazır hale getirilmesi.

-Alternatif yerleşim alanlarına önceliğin çocuklu kadın ve ailelere verilmesi.

-Göçmenlerin yaşadığı bütün alanlara şiddet, sağlık, psikolojik konularada yaşadıkları sorunları iletebilecekleri kurum ve kuruluşlara kolay ulaşacakları iletişim araçlarının sağlanması telefon numaraların hem dağıtılması hemde panolara asılması hayati derecede önemlidir.

-Kamplarda zorunlu kalanların ortak kullananım alanlarında fiziksel mesafeyi koruyacak tedbirlerin alınması, odalarda kalanların sayılarının düşürülmesi, gıda temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri, maske ve ateş ölçerlerin yeterli sayıda temini sağlansın.

AVRUPA KADIN DAYANIŞMASI:( SKB Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği, TJK-E Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Yeni Kadın, SYKP Avrupa Kadın Meclisleri, FEDA Demokratik Alevi Federasyonu, ADKH Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, MHK Mezopotamya Halk Kongresi Kadın Kolları, Yaşanacak Dünya, PKAN Platforma Kurden Anatoliya Navin,)

Share