ŞİDDETE DUR DE! BİR KADIN DAHA EKSİLMESİN!

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi’nin çağrısı üzerine Mor Kızıl Kollektifi, Sosyalist Kadınlar Birliği Alevi Kadınlar Birliği, Kürt Halk Evi Kadınları, Antifa ve AEP(Arbeitskreis Emanzipation und Partnerschaft) kurumları ile 08 Mayıs Cuma günü Innsbruck Annasäule’de bir miting düzenlendi.

Miting’de 1 Mayıs günü eski eşi tarafından iki çocuğuyla birlikte yakılarak katledilmek istenen Mesude Şahin ve son süreçde artan kadın katliamlarını protesto etmek için toplanan kadın kurumları, Grup Yorum elemanlarının haklı talepleri doğrultusunda yaptıkları ölüm orucunda ölümsüzleşen Helin Bölek, Mustafa Koçak ve dün yitirdiğimiz İbrahim Gökçek nezninde tüm devrim şehitleri için ve katledilen kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. Devamla Almanca ve Türkçe yapılan konuşmalarda “Patriarkal sistemden kaynaklanan ve toplumsal bir sorun olan kadına yönelik her türlü şiddet ve kadın katliamlarını, özsavunmamız olan örgütlü güçlerimizi büyüterek sona erdirebiliriz.” denildi. “Kadın katliamının ne dini, ne milliyeti, ne de ırkı var, kadın katili erk’ek ve onu koruyan, meşrulaştıran devlet olduğu vurgulanan konuşmalarda, son süreçte pandemi dolayısıyla  sokağa çıkma yasağı yüzünden evlerde ki kadın ve çocuklara yönelik şiddetin hızla arttığı da vurgulandı. Kadına yönelik şiddete, kadın katliamlarına, bizim adımıza verilen kararlara HAYlR diye haykırıyoruz” denilerek miting bitirildi.

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi

                        Innsbruck

Share