Gülistan Doku nerede?  

 

   Erkek egemen sistemin toplumsal dokuları bozduğu ve kendisine alan yaratığı temel alanlardan biri olan kadın kırımı her dönem farklı uygulamalar ile kendisini yapılandırmaktadır. Kadın iradesin yok etmeye çalışarak kimliğini silikleştirmek ve saldırıya açık tutarak en zayıf halka haline getirmeye çalışmaktadır. Bin yıllardır kadın kimliği üzerinden çelişkiler yaratarak kadının özgücünü zayıflatma ve krizli bir kimlik haline getirmede çok çeşitli argümanlar geliştirmiştir.. sistemin en temel paradoksu bir taraftan kadın kutsarken diğer taraftan da yok etmeyi şiddet sarmalına mahkum etmeyi siyasal ekonomik toplumsal, aile kurumu, birliktelikler, ucuz iş gücü, ev içi emek sömürüsü çocuk doğurma makinası vb tüm alanlarda şiddet politikasını üreterek normalizasyon sürecine tabii tutmaya çalışmıştır.

  Tüm bu politikaların sonucunda dünya genelinde her 1 dakika da  1 kadın kendilerine yakın erkekler tarafından katledilmektedir.  Yine BM!ni değişen yeni dünya düzeninde aile konulu raporunda kadınlar için en tehlikeli yerin ev olduğu tespiti açıklaması ile kadınların nasıl bir tehlike ile karşı kaşıya bırakıldığını bize bir kez daha çarpıcı bir şekilde göstermiştir. Bu sonuçlar resmi makamlara ulaşılan somut veriler olarak netleşirken resmi olmayan rakamlar düşünüldüğünde tablonun ne kadar vahim olduğunu çok net göstermektedir.

  Avrupa’da da kadına yönelik saldırılar hız kesmiyor. Güne   farklı coğrafyadan  katledilen kadınlar ile başlıyoruz. Katillerin ortak hikayeleri ( Eski eş, eş, sevgili, baba, kardeş) okuyoruz. Almanya’da eşinin sistematik olarak uyguladığı  şiddete karşı çıkarak  ayrılan ve  3 çocuğu ile yeni bir başlangiç yapmak isteyen  Şadia Ahmed’de eski eşi tarafından hunharca katledildi. Tüm dünya genelinde kadına dönük şiddet politik olarak üretildiği bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Yine AKP- MHP şahsında Kürdistan’da kadına dönük politikalar kadınlar için 24 saat tehlikenin kol gezdiği bir sistem yaratılmıştır. Dersimin direniş kültürüne kimliğine saldırı toplumsal ahlakın bozulması için hedef alan kafe ve barların dışarıdan yabancı ve düşmanca yöntemler geliştirecek bireyleri Dersime yerleştirerek  kadınlar ve gençleri hedeflemektedir. 130 gün önce asker ailesine mensup birinin Dersimde kafe işletmesi oradan Gülistan Doku’ya ulaşması ve tuzağa düşürmesi çok tesadüf değildir. Gülistan doku şahsında tüm kadınlara yaşamınız her an tehlike altında ve sizi yok edebiliriz mesajı verilmektedir.  130 gündür gündür gülistan Doku’ya ulaşılmaması ve bulunamaması bize bir kez daha  gösteriyor ki söz konusu kadın olunca devlete ait hiçbir kurum ve kuruluş çözüm üretmediği gibi sorunun üretilmesinde de baş rol oynamaktadır.  Dersimin doğasını katleden her adım termal kamera yerleştirerek tüm topluma nefes aldırmayan asker ve polisler Gülistan Doku’ya nasıl ulaşamıyor? Gülistan Doku’nun  köprü üzerinde görülen ve son görüntüleri olarak servis edilen görüntülerin devamı verede? Gülistan Doku’nun bulunmaması sadece bir güvenlik ve bilgi eksikliği olmadığı planlı örgütlü bir devlet-çete suç şebekesinin ortak planlama sonucu olduğu açıktır. Devletin ve erkeğin baskısını kabul etmeyen kendi kimliğini bulmaya çalışan bilinçli ve örgütlü kadının özelde hedeflendiğinin resmidir . Bu politikaları teşhir ederek  sesimizi  daha gür haykırarak Gülistan’ın sesi ile buluşturana kadar direnmeye ve haykırmaya devam edeceğiz.  Sesimiz Gülistan’ın sesi çığlığımız Gülistan’ın çığlığı direnişimiz tüm Gülistan’ların direnişi olmaya devem edecektir

  Tüm kadınlara ve topluma çağrımızdır. Gülistan Doku’ nun vicdanlara dokunan sesini hissederek işgalci, talancı, kadın kırımı politikalarını deşifre edelim. Gülistan ile buluşuncaya kadar mücadeleyi yükseltelim. TC’nin egemen, kapitalist sistemi  Kürdistan’ı işgal ve savaş ve soykırım politikası  kadın mücadelesi öncülüğünde kaybetmeye mahkumdur.

Gülüstan Doku 130 gündür kayıp!

Gülistan Doku nerede?

              Avrupa Kadın Dayanışması

Share