Cinsiyetçi, Irkçı Sisteme Öfkeliyiz


Egemen patriyarkal sistem; örgütlü kurumu devlet ve onun aygıtları tarafından, kendi bekası için zorunlu olduğu ırkçı, faşist, işgalci ve sömürücü karakteriyle, insan canının kendisi için bir anlam taşımadığını göstermeye devam ediyor.

Patriyarkal egemen sistem, ırkçı, cinsiyetçi ideolojiyle kendine benzemeyeni, kendinden farklı ve karşı olan herkesi hedefinde tutuyor, onu yok ediyor. Irkçılık ve cinsiyetçiliğin ortak pratiği, farklı olanı asimle yada yok etmek üzerinedir. İkisi de aynı anlayışın ürünüdür ve sistem tarafından üretilir. Farklılığı, kendi varlığının devamı için tehdit olarak gören, bu nedenle de farklı olan düşünceyi, sosyal ilişkiyi, kültürü, yok sayarak egemenlik kuran bu anlayış, bugün kadınların, Siyahilerin, Kürtlerin ve cinsel yönelimleri farklı olanların nefesini kesiyor.

Özgürlüğünü isteyen halklar; kadınlar, saygın çalışma koşulları ve emeğinin karşılığını isteyen tüm çalışanlar, egemen olanın dışındaki inançlar, felsefeler, renkler ve cinsel yönelimler, kimliklerine sahip çıktıkları, egemen olana biat etmedikleri için devlet şiddetine maruz kalıyorlar. Tüm kimliklere, renklere, inançlara kısaca farklılıklara eşit mesafe ve saygı yasal haktır. Buna karşı olan, onu reddeden egemen akıl, katletmeye devam ediyor.

Pandemi ile birlikte artan kadın şiddetine paralel, temel hak gasplarına karşı yükselen toplumsal tepkilere yönelik polis şiddeti de büyüyor. Ortadoğu’ya “özgürlük” götüren “demokrat, özgürlükçü” Amerika’da, bir Siyahi olan George Floyd, polis tarafından boğularak öldürüldü. Son sözleri asla aklımızdan silinmeyecek, tıpkı “Yaşamak istiyorum” diyen Emine Bulut ve “Anne ölme” diye haykıran kızı gibi… Ama George Floyd’u katleden polisin, 10 yıllık eşi Kellie Chauvin’in, nafaka istemeksizin açtığı boşanma davasıyla sergilediği onurlu duruşu da unutulmayacak!
Amerika’da pandemi yasaklarını protesto eden halka saldırıp George’yi katleden zihniyet ile K. Kürdistanı’nda sokakta üstü çıplak koşan Kürt gencini veya eve ekmek götürmek için çalışan mülteci genci vuran, Ankara’nın orta yerinde Kürtçe müzik dinlediği için Barış’ı kalbinden bıçaklayan zihniyetler aynı noktadan beslenmektedirler. Sömürü ve baskı sistemine, onun temel taşlarından olan patriarkaya karşı durdukları için Feminist yazar Gülfer Akkaya, sanatçı Pınar Aydınlar gibi sanatçı ve yazarlara cinsiyetçi, saldırgan ölüm tehditleri gönderenlerle, Almanya’da kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlerin, mülteci veya göçmen erkekler tarafından yapıldığını lanse ederek, göçmen karşıtı politikalarla kendini var etmeye çalışan AFD zihniyeti veya Efrin’de Kürt kadınlarını esir alarak baskı altında tutan Türk askeri; aynı ırkçı, cinsiyetçi ideolojiden beslenmektedir. Hangi coğrafyada olursa olsun, egemenlerin ırkçı – cinsiyetçi politikalarının hedefi; biat eden, boyun eğen tek tip insan topluluğu yaratmaktır.
Kadınlar Olarak Faşizmle, Irkçılıkla, İşgal Ve İlhakla Yaşamaya HAYIR Diyoruz.

Amerikalı kadın aktivist Tamika Mollery’nin “Yağmacı sizlersiniz, Amerika bizi yağmaladı, yerlileri yağmaladı. Biz bu şiddeti sizden öğrendik.” diye haykırdığı öfkesi, bizim de öfkemiz. Toplumsal ahlak kurallarını, baskıyı, sömürüyü, eşitsizliği reddedip, kendisine biat etmeyen, görünmeyen emeğine sahip çıkıp boyun eğmeyenlere ölümü reva gören bu sistem; katliamcı ve emek gaspçısı, sömürücü olduğunu her gün ama her gün gösteriyor. Kürt halkının, Barış Çakan ‘nın katledilişine duyduğu öfke gibi, Siyahilerin George Floyd’un katledilmesine karṣı duydukları öfke de, bizim öfkemizdir.

Katledilen kadınlar biziz, bizim kız kardeşlerimiz… Bu nedenle öfkeliyiz… Tehdit edilen sanatçıların, evleri işaretlenen Alevilerin, “iş kazalarında” katledilen işçilerin yakınlarının, en vahşi yöntemlerle katledilen LGBTİ+’ların öfkesi bizim de öfkemiz. Patriyarkal kapitalist sitemin nefesini kesmek için, ÖFKEMİZİ VE İSYANAIMIZI BÜYÜTÜYORUZ!
• Kahrolsun her türden ayrımcılık!!
• Yaşasın Kadınların Örgütlü Gücü

AVRUPA KADIN DAYANIŞMASI:
( SKB Avrupa Sosyalist Kadınlar Birliği, TJK-E Avrupa Kürt Kadın Hareketi, Yeni Kadın, SYKP Avrupa Kadın Meclisleri, FEDA Demokratik Alevi Federasyonu, ADKH Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, MHK Mezopotamya Halk Kongresi Kadın Kolları, Yaşanacak Dünya, PKAN Platforma Kurden Anatoliya Navin,)

Share