Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı Dünya Kadın Hareketinin Çağrısı

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddete karşı Dünya Kadın Hareketinin Çağrısı


Yeter artık! Tüm dünyada kadınlar, kadınlara ve çocuklara yönelik artan şiddetle el ele giden hükümetlerin sağcı gelişimine karşı ayaklanıyor. Dünya kadınları her türlü fiziksel, psikolojik, sosyal ve yapısal şiddeti, işkenceyi ve kadın cinayetini kınamaktadır.

Nisan 2020’de Uluslararası Çağrı ve Hükümetlere taleplerimizde şunları belirtmiştik:
“Corona krizi sistemik bir krizi açığa çıkarıyor. Kapitalizm bize onurlu bir yaşam sağlayamaz” ve “Yönetilme şeklimize katılmıyoruz.” Bu onaylandı. Corona krizinin dünya ekonomik kriziyle birlikte yaşamlarımız üzerinde temel etkileri vardır:
• Kadınlara yönelik sistemin doğasında var olan özel baskı yoğunlaşıyor; sağcı hükümetler, mevcut yaşam korunmadığında zorunlu doğum talep ediyor.
• Faşist ideolojiler de dahil olmak üzere ataerkil düşünce ve davranış kalıpları, kadınları erkeklerin astlarına indirgiyor, cinsiyetçiliği ve şiddeti teşvik ediyor
• İşsizlik, kilitlenmeler yoksulluğa ve açlığa neden olur.
Kadınlar, yaşamı en zor koşullarda düzenler. Onlar söylüyor:
“Ekvador’dan selamlar, pandemi kadınlar için çifte çalışma anlamına geliyor, şiddet ve kadın cinayetleri yoğunlaştı. Hükümet, işçiler ve kadınlar için yasaları çiğniyor”
“Arjantin’den selamlar, pandemi ve açlıkla mücadelede öncüyüz, özellikle kadınlar için. Classist and Combatant Current (Sınıfçı ve Savaşçı Akım) gücümüz, her gün ülke genelinde 1400’den fazla çorba mutfağına hizmet ediyor, bunların çoğu için belki de bu çorba Günün tek yemeği. Kadına yönelik şiddete karşı ulusal kampanyamıza ve ücretsiz kamu hastaneleri tasarısının sunumuna kadınlar devam ediyor .
“Peru’dan selamlar, kız ve ergenler arasında kendi ebeveynleri tarafından bile istismar ve kötü muamele de dahil olmak üzere hamilelik sayısı arttı. Bu zorla gebelikleri kesintiye uğratan net bir yasa yok çünkü iktidardakiler yolsuzluk ve kötü yönetim yoluyla yönetiyor. Peru Savaşan Kadınlar Derneği (Asociacion de Mujeres Luchadoras del Peru) onların fiziksel ve zihinsel bütünlüklerini korumak için yasalar talep ediyor “.
“Bosna-Hersek’ten selamlar, korona krizinden bu yana birçok insan işini kaybetti, geçim kaynaklarının kaybı giderek aile içi şiddete yol açıyor. Kadınlar ve çocuklar acı çekiyor.”
“Kadın madencilerden (Mujeres de Carbon) Asturias’tan selamlar Özgürlük mücadelesine tam desteğimiz ve işbirliğimiz yolluyoruz”!
“Hindistan’dan selamlar, salgın sırasında kadınlara yönelik tecavüzlerin ve cinsel şiddetin sayısı keskin bir şekilde arttı, ekonomik durum felaket. Hükümet, insanlara korona ile ölüm veya açlıktan ölüm arasında bir seçim sunuyor. AIRWO (All Indian Revolutionary Women ) yardım sağlıyor ve mücadeleleri organize ediyor “.
“Bangladeş’ten selamlar, 9 ayda 208’i toplu tecavüz olmak üzere 1000 tecavüz oldu. 68 kız 6 yaşından küçük, 139 kız 7-12 yaş, 43 kadın öldürüldü. Bangladeş Öğrenci Birliği (BSU) ve Hazır Giyim İşçileri Sendikası bir eylem haftası düzenledi. Ekonomik durum kötü ve kadın işçilere ücret ödenmiyor. Mücadele ediyoruz “.
“Sri Lanka’dan selamlar, özellikle fakir ailelerin parası yok, yeterli yiyeceği yok. Hamile kadınların ve çocukların beslenme durumu düşük, bu da bir nesil hasta çocuklara yol açıyor. Ekonomik krizden en çok kadınlar etkileniyor. Kadınlar cinsel tacizin yanı sıra aile içi şiddete de maruz kalıyorlar”. (vikalpani ulusal kadın federasyonu)
“Uganda’dan selamlar,kapanmalar karşısında açlık artıyor ve kadınlara ve kızlara karşı inanılmaz sayıda tecavüz ve şiddet görüyoruz. (Hıristiyan kadın hareketi).
“Tunus’tan selamlar, işte korona salgınının ikinci dalgası. Sorumlular durumla yeterince ilgilenmediği için binlerce insan etkilendi. Kırsal alanlarda ücretsiz olarak dağıtılan doğum kontrol hapları artık mevcut değil. Kürtaj artık sadece bazı özel kliniklerde çok yüksek fiyatlarla mevcut. Sağlık, ekonomik, sosyal ve politik koşullar felaket bir durumda “. (Tunus Kadın Komitesi ve Saloua Guiga / WFK)
Başkan Duterte / Filipinler, ilerici kadınlara karşı anti-komünist bir av yürütüyor. Cevabı: “kırmızı çizgi yerine kırmızı dudaklar”. Cumhurbaşkanı Erdoğan / Türkiye Kürt özgürlük savaşçılarına tecavüz ediyor. Cevapları: “Kendimizi savunuyoruz”, şiddete karşı bir kampanya. Polonya’da PiS parti lideri Kaczynski, anayasa mahkemesinin yardımıyla kürtaj yasasını sıkılaştırdı. Kadınların cevabı: “İşe gitmiyoruz” ve gerici hükümet politikasına karşı mücadelede giderek daha fazla müttefikle ülke çapında kitlesel protestolar.
Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü, Dominik Cumhuriyeti’nin faşist rejim tarafından öldürülen özgürlük savaşçıları Mirabal kardeşlere kadar uzanıyor. Uluslararası militan kadın hareketi, özgürlük mücadelesi geleneğindendir. Bu, özgürleşmiş bir toplum için açıklığı içerir ve anti-komünist ajitasyonla bağdaşmaz. Kadın özgürlüğü için bağımsız mücadele, kadın, gençlik ve işçi hareketinin dayanışmasını gerektirir.
Avrupa ülkeleri için İstanbul Sözleşmesi, Afrika ülkeleri için Maputo Protokolü, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Mücadelesine İlişkin Amerikalılar Arası Sözleşme veya BM’nin Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin BM Sözleşmesi gibi kadına yönelik şiddeti, ayrımcılığı ve baskıyı yasadışı ilan eden anlaşmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Ama biz onlara güvenmiyoruz. Hükümetler onaylıyor – biz harekete geçiyoruz! Talep ediyoruz:
• Şiddet uygulayan herkesin cezalandırılması – kadın karşıtı yasaların ve ayrımcı yasaların yürürlükten kaldırılması.
• Sorumlu tüm politikacıların istifası.
• Güvenli ve yasal kürtaj – yüz yıl önce, 1920’de o zamanki Sosyalist Sovyetler Birliğin de geçen
kürtajı yasallaştıran ilk yasa.
21. yüzyılın ortalarında, kadınların güç ve haklara kavuştuğu an geldi. Kadınlar için uluslararası dayanışma her zamankinden daha gerekli. Birlikte hareket edelim.
Kendinizi ülkenizdeki militan kadın hareketinde örgütleyin. Biz kurban değiliz, geleceğin oyuncularıyız. Bunun bir parçası olun.

Share