ROSA LUKSEMBURG SOSYALİZM MÜCADELEMİZDE YAŞIYOR!

Berlin’de düzen hüküm sürüyormuş!
Sizi budala zaptiyeler
Kum üzerine kurulu ‘düzeniniz’
Devrim daha yarın olmadan,
Zincir şakırtısı içinde yeniden doğacaktır!
Ve sizleri dehşet içinde bırakıp, trampet sesleri
arasında şunu bildirecektir:
Vardım, Varım, Varolacağım – R.Luxemburg

Rosa Luksemburg ve Karl Liebknecht 15 Ocak 1919‘da Berlin‘de katledildiler. Katledilme kararlarının altında Sosyal Demokrat hükümetin imzası vardı. Ama, Alman Hükümeti’nin arkasında tüm dünya gericiliğinin desteği bulunuyordu.

Rosa ve Karl, Almanya‘da varolan siyasal altüst oluşun “Devrim ve sosyalizmin kaçınılmaz olduğu” gerçeğini pratikleriyle de savunan devrimci önderlerdi. Dünya gericiliği, gelişen devrimi boğabilmek için onları katletti.

Sınıf işbirlikçiliğine, reformizme ve sosyal şovenizme karşı ödünsüz devrimci önderler bu koşullarda katledildiler, Almanya’da devrim yenildi.

Ya barbarlık içinde yok oluş, ya sosyalizm!

Ölümsüz devrimci önderler Rosa ve Liebknecht’in uğruna can verdikleri sosyalizm ve sınıfsız toplum idealleri, ölümlerinin üzerinden 102 yıl, işçi sınıfının ustası Lenin’in fiziken aramızdan ayrılışının üzerinden 97 yıl geçmesine karşın günceliğinden hiç bir şey kaybetmedi. “Ya barbarlık içinde yok oluş, ya sosyalizm!” sözü bu gün de günceldir. Emperyalist kapitalizm kendisi çürüdükçe, kadınlar başta olmak üzere bütün insanlığı da çürütmektedir.

Öte yandan dünya çapında kadın dinamiği ve direnç dinamiklerinin ayakta olduğu, burjuva devletlerin çıkardıkları gerici yasalarını gerilettiği bir dönemi yaşıyoruz. Tıpkı Rosa ve Karl gibi, tıpkı her şeye rağmen direnen dünya çapındaki kadın dinamiği gibi ”Cüret ettim” diyen atılganlığa ihtiyacımız büyük.

Vardık, Varız, Var olacağız!

Dünya kadın hareketi küresel kadın greviyle, keza Şilili kadınların lastesis danslarıyla, Polonyalı kadınların pandemiye inat yüzbinlercesinin sokaktaki isyanıyla, Rojova kadın devrimiyle, Türkiye’de, Kürdistan’da ve Ortadoğu’da kadınların başkaldırılarıyla Rosaların izinden patriarkal kapitalizme, faşizme, gericiliğe, sömürüye karşı inat yürüdüklerini gösterdiler. Vardık, varız, var olacağız dediler.

Devrimin kartalı Rosa Lüksemburg’u, sosyalizm savaşçılarını anmak, onların ideallerini yaşatmak için 10 Ocak Pazar günü Berlin’de Berlin Frankfurter Tor’da saat 10:00 buluşacağız.

Tüm işçi ve emekçi kadınları kapitalizme karşı, Rozaların izinden sosyalizmi savunmaya Berlin’e çağırıyoruz!

Avrupa Kadın Dayanışması

Share