Lenin, Luxemburg ve Liebknecht Burjuvaziyi Korkutmaya Devam Ediyor!

 • Lenin, Luxemburg ve Liebknecht
  Burjuvaziyi Korkutmaya Devam Ediyor!
   
  “Yalancılar ve iki yüzlüler, beyinsizler ve körler, burjuvazi ve yandaşları, genellikle özgürlük, genellikle eşitlik ve demokrasi konusundaki boş sözleri ile halkı aldatmak isterler. İnsanlara şunu söylüyoruz: Yalancıların maskelerini kaldırın, körlerin gözlerini açın.” V. İ. Lenin
  Yüzyıl öncesinden yapılan bu çağrı, bugün de geçerliliğini koruyor. Kâr hırsının sınır tanımazlığıyla bütün dünyanın pazarlarını kendi pazarı haline getirmek için her türlü hile,
  zulüm ve savaşa başvuran emperyalist burjuvazi; demokrasi, özgürlük ve eşitlik söylemini kullanmaktan da
  geri kalmıyor. Kendi aralarındaki pazar kavgasını, “özgürlük ve demokrasi götürmek”le açıklıyor. Birinci ve
  İkinci Dünya Savaşlarının baş aktörü olan Alman emperyalizmi, bugün hem dünya barışından yana olduğunu
  söylüyor; ama hem dünyada en fazla silah ve savaş araçgerecini satan ve hem de savaş örgütü NATO’ya en fazla
  katkıda bulunan ülkelerin başında geliyor. Afganistan, Irak ve Suriye’ye bombalarla, IS (DAİŞ) gibi faşist çete
  örgütlenmeleri aracılığıyla “demokrasi” götüren(!) Amerikan ve Avrupa emperyalist burjuvazisi; Hong Kong,
  Ukrayna ve Beyaz Rusya da kendi “demokrasi”lerini götürme uğraşı içindedir. Halkın refahını sağlamakta ve “sosyal devlet” olarak en iyi olduklarını iddia eden emperyalist burjuva devletlerinin, 2 yıldır gündemde olan Covid-19 Pandemisi karşısında özellikle sağlık alanında
  sınıfta kaldıklarına; halklar, kendi yaşamları pahasına tanık
  oldu. Dünyanın her köşesine kan kusan, insanı ve doğayı zehirleyen silahlarını gönderen emperyalistler; kendi egemen olduğu ülkelerin halklarının sağlık sorunlarının
  çözümünde bile çaresiz duruma düşmektedirler.
  Kapitalist burjuvazinin “demokrasi”, “özgürlük” ve “eşitlik” maskeli yüzünü açığa çıkarmak göreviyle; sosyalizm yürüyüşümüz sürmelidir!
  “Berlin’de asayiş sağlandı!” Ey kör zalimler! Sizin “düzeniniz” kumdan zemin üzerine kurulu. Devrim daha
  yarın “gümbürtüyle ayağa kalkacak yeniden” ve yüreklerinize korku salan borazanlarla ilan edecek: Vardım,
  varım, var olacağım!”Rosa Luxemburg
  Kadın hareketinin henüz daha yeni yeni örgütlenmeye başladığı bir dönemde; Rosa Luxemburg erkek egemenlikli kapitalist sistemin yıkılıp, yerine komünar dünyanın kurulması
  için ayağa kalkmış; burjuvaziye meydan okuyordu. Emperyalist burjuvazi, Rosa’nın bu meydan okuyuşu karşısında paniğe kapılmış; O’nun hem savaşın yıkıntıları altında ezilen Alman halkını devrime yönlendirebileceği ve hem de erkek egemenlikli kapitalist sisteme topyekün başkaldıracak bir kadın hareketinin gelişipgüçlenmesine öncülük edebileceği korkusuyla; bir an önce Rosa’nın katledilmesine karar vermiştir. Burjuvazi, Rosa Luxemburg’u katlederek Alman devrimine öncülük etmesine engel olmuş, ama dünya çapında kadın hareketinin gelişipgüçlenmesine engel olamamıştır.
  Bugün dünyanın bütün kıtalarında kadınlar, erkek egemenlikli kapitalist sisteme karşı ayakta ve Rosa Luxemburg’un burjuvaziye karşı; „Vardım, varım, varolacağım“ haykırışını meydanlarda haykırmaktadır. Rosa’nın burjuvazi karşısındaki kararlı duruşu ve düşünceleri, sosyalizm mücadelesini aydınlatmaya ve kapitalist burjuvaziyi korkutmaya devam ediyor.
  „Mümkünün son sınırlarına, imkansızı elde etmek için çabalayanlar ulaşabilir ancak. Gerçekleşmiş imkanlar,zorlanmış imkansızlıkların sonucudur.“ Karl Liebknecht
  Emperyalist-kapitalist barbarlığın egemenliği sonsuz değildir, ama son bulması da kendiliğinden olmayacaktır. Dağınık küçük grupların kendi başlarına hareketleriyle olacak iş
  de değildir. Kapitalist barbarlığa son verip komünar bir dünyaya yol almak mümkündür, imkansız gibi görünen bu sona ulaşmak için; özveri ile yoğunlaşan sonsuz çaba gösterilmek
  zorundadır.
  Bu yıl Lenin, Luxemburg ve Liebknecht anısına yenisi düzenlenecek olan yürüyüşte; farklılıklarına rağmen binlerce kapitalizm karşıtı insanın bir araya gelişi; zorlanmış  imkansızlıkların sonucudur. Küçük parçaların birleştirilerek güçlü örgütlenmelerin yaratılmasızordur ama imkansız değildir.
  Luxemburg, Lenin ve Liebknecht’in öngörü ve çağrılarının karşılığını bulduğu örgütlenmelerin ve mücadele birliklerinin yaratılması ile kapitalizme karşı zaferlerin kazanılması ve egemenliğine son verilmesi mümkündür. Bu bilinçle Luxemburg, Lenin ve Liebknecht’i saygıyla anıyor; mücadelemizde yaşatacağımızı bir kez daha haykırıyoruz!
  Luxemburg, Lenin ve Liebknecht Mücadelemize Işık Tutmaya Devam Ediyor!
  Kapitalizm Yenilecek, Sosyalizm Kazanacaktır!
  Avrupa Dermokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK)
  Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH)
  Sosyalist Gençlik Hareketi / Socialist Youth Movement (SYM)
Share