Avrupa’da kürtajı kısıtlayan yasalar iptal edilsin!

Açıklamayı aynen yayımlıyoruz:

Avrupa’da kürtajı kısıtlayan yasalar iptal edilsin!

Biz kadınlar 28 Eylül kürtajın suç olmaktan çıkartılması için uluslararası eylem gününü önemsiyoruz.

Neden 28 Eylül?

28 Eylül tarihi, 1871 yılında Brezilya’da köleliğin ortadan kaldırılmasıyla kabul edilen “özgür rahim” yasasına atfen belirlendi. 1871 Yılında “özgür rahim” yasasına göre köle çocukları artık köle sahibine ait özel mülk değil anne ve babalarına ait oldular.

 1990 Yılında Latin Amerika ve Karayip’te kadın grupları kurdukları ağ ile, “özgür rahim” yasasına atfen 28 Eylül’de kürtaj yasaklarını protesto ettiler.

 Aynı kadın grupları yirmi yıl süren kampanyanın ardından 2011 yılında “28 Eylül’ü kürtajın suç olmaktan çıkartılması için uluslararası eylem günü” ilan ettiler.

 Aradan geçen yüzlerce yıla rağmen dünyada, Avrupa’da egemen iktidarların çıkarları, nüfus planlamaları nedeniyle rahimler hâlâ özgür değil.

Avrupa’da kürtaj için hafta-ay sınırı ülkeden ülkeye değişiyor. Kürtaj için belirlenen zamanını geçiren kadınlar ancak sağlık vb., tecavüz sebepleri göstererek kürtaj olabiliyorlar.

Kürtajın 12 hafta olduğu ülkelerde bu sürenin yukarı çekilmesini istiyoruz.

12 Hafta Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, Yunanistan, İtalya’dır. 16 Hafta-4 ay olan Portekiz. 22 hafta-6 ay İspanya. 24 hafta-6,5 ayla İngiltere ve Hollanda’dadır. En ileri yasalar bile erkek egemen kapitalist devletlerce kadınlara uygulanan kürtaj yasağı anlamına geliyor, kadınların iradesine, bedenine müdahale ediyor.

Emperyalist, faşist, gerici ataerkil devletler sınıfsal çıkarları nedeniyle ekonomi politikalarının başarısı için  genç işçilere ve genç savaşçılara ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacı kadın bedenine hükmederek karşılamaya çalışıyor.

Kadın bedenini tahakkümü altına alan tüm kürtaj yasalarına karşı Avrupa’da kadın örgütlerinin birleşik mücadelesiyle  yapılan eylemleri büyütmeliyiz.

Kürtaja güvenli, yasal erişim hakkı getirilmeli.

Kürtaj kısıtlamaları, yasakları kaldırılsın!

Benim Bedenim, Benim Kararımdır!

Avrupa Kadın Dayanışması

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi, Sosyalist Kadınlar Birliği, Kadın Gözü, Yeni Kadın, Kürt Kadın Hareketi, XETA SOR

Share