30 Eylül- 1 Ekim’de ADKH Kurultayında Buluşalım

Ağustos 31, 2017 de ANASAYFA Berna tarafından

“EKİM DEVRİMİNİN 100.YILINDA KADIN MÜCADELESİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ VE ZORUNLULUĞU, YA SOSYALİZM YA BARBARLIK” şiarıyla gerçekleştireceğimiz  10.Kurultayımızda birleşelim, mücadele edelim.

10 yıl önce “Baskının ve zulmün olduğu her yerde isyan da vardır ve meşrudur” sözleriyle yola çıkan ADKH;  “Gökkubenin yarısı olan kadınlar dünyayı istiyor” perspektifi ile, kadın mücadelesini ilerleterek  günümüze geldi.

Sosyalizm ve kadın mücadelesinin ışığında ; 10.yılımızda,kadın mücadelesinin dünü,bugünü ve yarınını tartışmak istediğimiz bu kurultayımızda, sınıf bilinçli cins mücadelesiyle örgütlenerek özgürleşme anlayışını sizlerle buluşturmak istiyoruz.

Emperyalist-Kapitalist sömürü ağının tüm coğrafyalardaki yıkım ve zulüm politikalarının devam ettiği günümüzde, karanlığa ve geriye karşı aydınlığı ve ileriyi temsil eden sosyalizme sarılmak, tüm ezilen sınıf-ulus-inanç ve cinsler için daha da önemli hale gelmiştir. Sınıfsız-sınırsız topluma gidecek olan yolumuzun ilk durağı olan sosyalizmi, yüz elli yıllık tarihinden dersler çıkararak bilince çıkarmak ve o bayrağı daha yukarılara çıkarmak, biz ezilen kadınların kurtuluşu için bir elzemdir. Kadınlar olarak ; Paris Komünarlarından Ekim Devrimine ve günümüze kadar olan sosyalist deneyimler- sosyalizm ve kadın gibi konuları tartışıp daha da ileriye yükseltmek zorundayız.

17-18 Haziran 2017 tarihi için Almanya’nın Köln şehrinde ADKH olarak 10.Kurultayımız planlanmıştık. Kadınların siyasete doğrudan katılımı, temsiliyeti baz alınarak hayata geçirmeye çalıştığımız her ADKH üyesinin aynı zamanda delege olduğu örgütlülüğümüzde, kurultaya gelen üye=delegelerden salt çoğunluk sağlanamadığı için 10.kurultay gerçekleştirilememişti.

Kadın mücadelesinin mütevazi ve kararlı bir ayağı olan ADKH’yı daha da büyütmek, Avrupa başta olmak üzere tüm coğrafyalardaki kadın mücadelesini yükseltmek için,ikinci bir çağrıyla gerçekleşecek olan 30 Eylül 1 Ekim 2017’de Almanya Ludwigsburg’da yapacağımız 10.Kurultayımıza tüm yoldaş ve dostlarımızı davet ediyoruz.

Yaşasın Kadınların Birleşik Mücadelesi!

 

                                                                                   AVRUPA DEMOKRATİK KADIN HAREKETİ
31.08.2017


Adres: AKM –Ludwigsburg

osterholzalle 142

71636 Ludwigsburg