Avusturya Viyana ve Innsbruck da 25 Kasım etkinlikleri

Kasım 14, 2022 de ANASAYFA . tarafından

25 Kasım kadına yönelik şiddetle mücadele günü 12 Kasım 2022 Avusturya Viyan’ da Avrupa Demokratik Kadın Hareketi olarak olarak 13 Kasım 2022 Innsbruck’da
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi ve Mor-kızıl kolektif le ortak hazırlanan bir etkinlikle karşılandı.

VİYANA

Dünyanın bütün coğrafyalarında kadına yönelik şiddetin artarak devam ettiği bir süreci yaşamaktayız.
Ataerkil erkek egemen zihniyet sahipleri ve eril devlet eliyle gerçekleşen kadına yönelik şiddetin karştı olarak dünyanın birçok yerinde kadınlar ayağa kalkarak isyan etmekteler kadına yönelik şiddet her ülkede farklılıklar göstersede şiddetin ve kadın üzerindeki baskıların kaynağı empeyalist-kapitalist,
feodal gerici sistemlerdir.
Özel mülkiyetin doğuşuyla şekillenen erk sistemi kadını köleleştirerek ikinci,üçüncü plana itmiştir.
İlk sınıflı toplumdan günümüze kadarda kadın egemen sınıfların gadrine,kırımına uğramıştır.iranda işkenceyle katledilen Mina Amini ve Nagihan Akarsel eril faşist devletler tarafından katledildiler avrupa ülkelerinde ve yaşadığımız avusturyada,da kadın cinayetlerine hergün bir yenisi ekleniyor kadınlar şiddet sarmalının içine çekilerek adeta boğulmak isteniyor.bizler emekçi kadınlar olarak her türlü baskı,şiddet ve sömürüye karşı örgütlenerek isyan ediyoruz.ve biliyoruzki özel mülkiyete dayalı sömürücü sistemler var olduğu sürece kadınların mücadeleside var olacaktır dünyanın bütün coğrafyalarındaki mücadeleci kadınları selamlıyoruz.bu vesileyle Avrupa demokratik kadın hareketi 25 kasım kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü çalışmaları kapsamında viyanada düzenlediği etkinlikle yazar şair MUAZZEZ USLU AVCI’yı konuk etti,demoktarik haklar derneğinde yapılan etkinlik açılış konuşması ve 25 kasım bildirgesi okunarak başlandı konuk yazarın sunumuyla devam etti,tarihsel ve toplumsal süreçlerde kadına biçilen roller tüm sınıflı toplumlarda kadının durumuna ilişkin bakış açıları,açıklayıcı bir dille sunuldu buna yönelik sosyalistlerin meseleye nerden ve nasıl baktığı örnekler verilerek anlatıldı özellikle post modernist akımların marksist kuramı iğdiş ederek kültür ve sanat alanında bu tahribatı nasıl gerçekleştirdiği toplumsal yaşamın tüm alanlarına nasıl sirayet ettiği örneklerle açıklandı feminist mücadeleyle sosyalist kadınların mücadelesinde aynışılan ve ayrışan noktalar açıklanarak detaylı olarak irdelendi katılımcı kitlenin dikkatle izlediği sunum kitleden gelen sorulara cevap verilerek bitirildi ikinci bölümde müzikle devam ederek etkinlik sonlandırıldı.başarılı olarak geçen etkinliklerin bundan sonrada yapılması katılımcı kitlenin ortak talebiydi.
12 Kasım
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi
Viyana

INNSBRUCK

1960 da Dominik Cumhuriyetindeki Trujillo diktatörlüğüne karşı özgürlük mücadelesi verdikleri için rejim tarafından kaçırılıp işkence ve tecavüz sonrası vahşice katledilen Mirabel kardeşler nezninde devrim mücadelesinde ölümsüzleşen tüm kadın yoldaşlarımız için saygı duruşu ile başladı.
25 Kasım Kadına Şidddetle Mücadele Günü, “Kadına Şiddetin” erkeğin kadına uyguladığı fiziki şiddetle başlayıp bitmediğini, sorunun sömürücü sistemlerin, binlerce yıla dayanan erkek egemen anlayışın, kadını da mülkiyetleştiren mülkiyetçi sistemlerin özünden geldiğini anladığımız, buna karşı savaştığımız, mücadeleyi büyüttüğümüz bir gündür.
Her gün dünyada 10 kadından 4’ü fiziksel şiddete maruz kalıyor. Her gün binlerce kadın katlediliyor. Dünyada 650 milyon kadın ve kız çocuğu 18 yaşından önce zorla evlendiriliyor. 120 milyon kız çocuğu zorla cinsel ilişkiye yönlendiriliyor. Yaşadığımız Avrupa’da her üç kadından biri 15 yaş ve sonrasında şiddet görüyor. Çalışan kadınların %70’i cinsel tacize uğruyor. Mülteci akınlarında %80 oranında kadınlar mağdur oluyor. Türkiye ve onun gibi ekonomik ve sosyal olarak geri kalmış toplumlarda bu oranlar daha yüksek olduğu gibi, kadına yönelik şiddetin görünmediği, açığa çıkmadığı bir tablo söz konusu olduğu vurgusunun yapıldığı bir sunum yapıldı. Birlikte güçlü olduğumuzu dün Polonya’da kürtaj sorununa karşı meydanlarda gösterdiğimizi, bugün birçok ülkede Mahsa Amini için, Nagihan Akarsel için sokaklara dökülerek gösterdik.
İran’da Molla rejiminin katlettiği Mahsa Amini’nin saçları özgürlük şiarlarımızda dalgalanmaya devam edecek.
Yine egemenlerin katlettiği Nagihan Akarsel’in bilinci, akademisyen, araştırmacı duruşu, kadınlara örnek olacak, kadınların isyanında yaşayacakları vurguladı.

Bugün en güzel şiardır emeğe sahip çıkmak ve emeği savunmak.! Bu noktada maden ocağında yitirdiklerimizi de isyanımızla özgürlük mücadelemizde yaşatacağız dediğimiz etkinliğimizde
Şair yazar Muazzez Uslu Avcı ile yapılan söyleşi ve ardından müzik dinletisinin olduğu program sunuldu. Yoğun bir kitle katılımıyla gerçekleşen programda kadın kurumlarının 25 Kasım bildirileri okundu ve ADKH VE ADHK nın bu yılki kampanya tanıtımı yapıldı.
13 Kasım 2022
Avrupa Demokratik Kadın Hareketi
Innsbruck

Share